Pacific Logistics Group vận chuyển hàng hóa sang Mỹ bằng tàu hàng rời với mặt hàng Plywood

Pacific Logistics Group vận chuyển hàng hóa sang Mỹ bằng tàu hàng rời với mặt hàng Plywood

Hiện nay nguồn hàng hóa vận chuyển từ Việt Nam đi Mỹ bằng đường biển tăng mạnh, tuy nhiên chi phí cước container cũng ngày càng cao. Nhằm giải quyết nhu cầu này, PACIFIC LOGISTICS GROUP đã thiết lập dịch vụ vận chuyển hàng plywood sang Mỹ bằng tàu hàng rời nhanh...
02253273868
icons8-exercise-96 challenges-icon