Nắm thời cơ xuất khẩu khi tổng cầu thế giới tăng cao

Nắm thời cơ xuất khẩu khi tổng cầu thế giới tăng cao

Năm 2022, Bộ Công Thương đặt mục tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng từ 6-8% dựa trên nhu cầu với hàng hóa xuất khẩu trên thị trường thế giới sẽ tiếp tục tăng. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 có thể khiến mọi con số dự báo thay đổi, vì vậy sự nỗ lực của các doanh...
02253273868
icons8-exercise-96 challenges-icon