Những phương pháp tốt nhất để bảo vệ chuỗi cung ứng

Những phương pháp tốt nhất để bảo vệ chuỗi cung ứng

Với sự áp dụng nhanh chóng của điện toán đám mây và Internet of Things (IoT), chuỗi cung ứng có nhiều điểm thâm nhập mới và bề mặt tấn công để tội phạm mạng xâm nhập. Việc thực hiện các phương pháp hay nhất này giúp các nhà sản xuất tiếp tục đổi mới, tạo ra các sản...
02253273868
icons8-exercise-96 challenges-icon