Inauguration ceremony of Sales Oversea department

Inauguration ceremony of Sales Oversea department

️ 𝐂𝐇𝐔́𝐂 𝐌𝐔̛̀𝐍𝐆 lễ bổ nhiệm nhậm chức của bộ phận 𝐒𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐎𝐯𝐞𝐫𝐬𝐞𝐚 thành công rực rỡ𝐂𝐇𝐔́𝐂 𝐌𝐔̛̀𝐍𝐆 3 thành viên của team đã được công bố quyết định trở thành 𝐎𝐯𝐞𝐫𝐬𝐞𝐚 𝐒𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐯𝐢𝐬𝐨𝐫 Đỗ Thị Yến – Ms Emily Nguyễn Thị Trường Giang – Ms Larissa Nguyễn...
02253273868
icons8-exercise-96 challenges-icon